Voorwaarden & Condities

Voorwaarden voor het gebruik van tekst

Het copyright berust bij Stichting VensterBijbel. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de VensterBijbel mag NIET op enige wijze gekopieerd, verspreid en doorgegeven worden, in gedrukte vorm, digitaal of anderszins, behalve onder de volgende voorwaarden:

1. Bij DIGITAAL gebruik mogen er maximaal 50 verzen per Bijbelboek gebruikt worden zonder toestemming, op voorwaarde dat het gebruik van de digitale tekst gratis is. Voor commercieel gebruik of gebruik van meer Bijbelverzen moet toestemming worden gevraagd bij de eigenaar van de VensterBijbel: Stichting VensterBijbel.

2. Bij gebruik IN DRUK mogen er in totaal uit de gehele Bijbel maximaal 50 verzen gebruikt worden zonder toestemming. Voor gebruik van meer Bijbelverzen moet toestemming gevraagd worden bij stichting VensterBijbel.

3. Voor het inlezen van tekst in AUDIO- of VIDEO-bestanden, moet ALTIJD toestemming gevraagd worden aan Stichting VensterBijbel.

4. Voor COMMERCIEEL GEBRUIK moet toestemming gevraagd worden aan Stichting VensterBijbel. Onder commercieel gebruik verstaan wij elke vorm van verkoop, digitaal of fysiek, via websites, winkels of internetwinkels, en gebruik als geschenk bij producten, contributies, donaties, e.d.

5. Bij IEDER GEBRUIK VAN TEKST: uitsluitend onder vermelding van de volledige naam VensterBijbel. Waar dit om technische redenen niet kan en VensterBijbel wordt afgekort, moet de afkorting VB gebruikt worden. Bij gebruik van tekst op foto’s moet de naam VensterBijbel duidelijk leesbaar op de foto vermeld worden.

6. Bij gebruik van beeldmateriaal: uitsluitend onder vermelding van de daarbij genoemde bron.

7. Tekst en/of beeldmateriaal mag niet bewerkt/gewijzigd worden.

8. Voor elementen in de website die zich in het publiek domein bevinden, geldt de daarbij behorende wetgeving. Deze licentie brengt daar geen verandering in.

9. Deze licentie brengt geen verandering in intellectuele eigendomsrechten van derden.