Stichting VensterBijbel

De Stichting VensterBijbel beheert de VensterBijbel. Deze Stichting is gekoppeld aan Stichting BasisBijbel.

Beide Stichtingen gaan uit van de betrouwbaarheid van de Bijbel en willen in hun Bijbels recht doen aan het profetisch karakter dat vele teksten hebben en aan de onderlinge samenhang van de verschillende Bijbelboeken.

Over de VensterBijbel

De VensterBijbel is gebaseerd op de Statenvertaling, het is dus geen vertaling uit de grondtalen. Doel is een Bijbel met een woordkeus op een gemiddeld leesniveau, die wel dicht bij de tekst van de Statenvertaling blijft, maar prettiger leest, begrijpelijker is en geschikt is voor bijbelstudie. De tekst volgt de traditionele vers- en hoofdstukindeling van de Statenvertaling, waardoor hij bij uitstek geschikt is voor vergelijking met Bijbels in andere talen.

De naam VensterBijbel is geïnspireerd door Psalm 36:10 – ‘In uw licht zien wij het licht.’ Zoals een venster ons van licht voorziet en een uitzicht geeft, biedt de Bijbel ons zicht op God en zijn plan met de mens, en geeft ons licht op ons levenspad en een blik op de toekomst.

De VensterBijbel is ondergebracht in Stichting VensterBijbel en is sinds 2023 digitaal beschikbaar als website en als app in Google Play.

NB: De VensterBijbel is nog NIET in druk verschenen.

Meer informatie: info@vensterbijbel.nl